Logo
» Dịch vụ » Trọng Tài Kế Toán

Trọng Tài Kế Toán

07/01/2019

»  Những công ty có nhiều người cùng góp vốn, các câu hỏi thường được các cổ đông đặt ra mà ít khi được giải đáp:
1. Tiền đi đâu hết rồi.
2. Lãi lỗ hổm giờ bao nhiêu.
3. Công nợ bao nhiêu

»  Bạn đang giao hết công việc lại cho Giám đốc điều hành, bạn cần đơn vị Kế toán để kiểm soát và báo cáo tình tài chính của Công ty một cách đáng tin cậy.

Đó chính là lý do dịch vụ Trọng Tài Kế Toán ra đời.

Công việc của chúng tôi gồm những việc gì?

1. Tư vấn các bước quản lý tài chính trong nội bộ công ty

Để quản lý được tài chính của Công ty, bước quan trọng nhất không phải là ghi sổ làm báo cáo. Công việc quan trọng nhất là tổ chức các bước công việc (ai phụ trách việc nào) trong quy trình “bán hàng – thu tiền”, quy trình ” mua hàng – nhập kho – thanh toán”, quy trình ” thu – chi tiền”. Các bước công việc sẽ đảm bảo rằng mọi khoản thu chi tiền, xuất nhập kho đều được giám sát và báo cáo đầy đủ. Nếu có xảy ra sai sót, bước kiểm tra sẽ phát hiện ra và lập tức được điều chỉnh.

Nói tóm lại xây dựng quy trình kế toán nhằm mục tiêu quản lý được mọi hoạt động liên quan đến tài chính và kiểm tra để hạn chế sai sót.

2. Thực hiện các báo cáo tài chính dựa trên chứng từ kế toán.

Dựa trên những chứng từ được thu thập, Công việc Trọng Tài Kế Toán sẽ đưa ra các báo cáo lãi lỗ, báo cáo tồn kho, thu chi tiền, các khoản vay,…. Từ những thông tin tài chính chính xác và đáng tin cậy, các cổ đông trong Công ty sẽ có những dự tính chính xác đối với hoạt động của Công ty.

Điều quan trọng hơn hết, nhờ yếu tố Trọng Tài, các bên góp vốn sẽ thấy an tâm vì tài chính của Công ty được báo cáo đáng tin cậy và chính xác. Đó là điều quan trọng nhất trong một tổ chức có nhiều người góp vốn.

3. Tư vấn các rủi ro có thể xảy ra để dự phòng trước.

Trong trường hợp Công ty có những vấn đề xảy ra, Chúng tôi cảm thấy vấn đề đó ảnh hưởng đến sự chính xác của Báo cáo tài chính hoặc làm cho vai trò Trọng Tài của Kế toán bị ảnh hướng, chúng tôi sẽ báo cáo để các cổ đông và chủ đầu tư nắm được tình hình sớm và không xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Hãy để chúng tôi hỗ trợ quản lý Tài chính cho bạn.

 

Bình luận

Các dịch vụ khác

Đăng ký tư vấn thuế miễn phí

Chúng tôi sẽ liên hệ quý khách ngay sau khi nhận thông tin
Cảm ơn đã đặt phòng tại khách sạn của chúng tôi . Chúng tôi sẽ liên hệ lại bạn trong thời gian sớm nhất.