DV Kế Toán Quản Trị

Phần đông các chủ doanh nghiệp là những người thợ có tay nghề tốt do vậy thường chú trọng vào sản phẩm. Trong khi đó công việc quan trọng nhất của người chủ Công ty, một là thiết lập các bước công việc để các bộ phận phối hợp với nhau và kiểm soát chất lượng, hai là định hướng phát triển thì lại không thực hiện.

Để quản lý tốt các hoạt động của công ty và đo lường sự phát triển không thể chỉ dựa trên cảm tính mà cần có các số liệu chính xác để đo đếm gọi là báo cáo kế toán quản trị.

Làm sao bạn biết được số lượng hàng tồn kho của mình có quá nhiều hay không?

Bạn có biết chi phí nguyên liệu sử dụng tháng này có hao hơn so với tháng trước hay không? So với đối thủ ra sao?

Tỷ lệ hao hụt sản xuất tháng này là bao nhiêu? So với tháng trước tăng giảm bao nhiêu?

Chi phí vận chuyển giao hàng chiếm tỷ trọng bao nhiêu phần trăm so với doanh thu? So với tháng trước ra sao?

Kế toán quản trị giúp bạn đưa ra những con số rõ ràng giúp chủ doanh nghiệp hiểu rõ về trình trạng doanh nghiệp của mình, so sánh với các công ty khác cùng ngành nghề.

Dịch vụ kế toán quản trị Vương Phát cung cấp thông tin báo cáo chính xác giúp chủ Doanh nghiệp có đầy đủ thông tin để quản lý doanh nghiệp. Các báo cáo gồm có:

–          Thông tin lãi lỗ từng tháng trong đó bao gồm: lợi nhuận, chi phí nguyên vật liệu, khấu hao, nhân công, vận chuyển, thuê mặt bằng, chi phí quảng cáo, hoa hồng,…

–          Thông tin hiện trạng của Công ty, bao gồm tổng giá trị hàng hóa tồn kho, giá trị tài sản và khấu hao, công nợ phải thu khách hàng, công nợ phải trả người bán, tiền vay ngân hàng,..

–          Thông tin về thu chi tiền: tổng số tiền thu của khách hàng, tổng số tiền chi trả chi phí, số tiền còn dư ra cuối tháng, …

–          Và các thông tin cần thiết khác tùy theo nhu cầu quản lý của Công ty.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng cách thu thập thông tin cần thiết để đảm bảo số liệu trên báo cáo là chính xác.

Với đầy đủ các thông tin kế toán quản trị từ Vương Phát, Chủ doanh nghiệp có một công cụ vô cùng hiệu quả để biết rõ tình hình công ty mình, so với các công ty khác, định hướng phát triển. Các lợi ích cụ thể Chủ doanh nghiệp chắc chắn có được như sau:

–          Quản lý tốt các chi phí của Công ty dựa trên việc so sánh chi phí đó qua các tháng.

–          So sánh được sự hiệu quả trong sử dụng nhân sự, nguyên vật liệu so với các công ty khác cùng ngành.

–          Tính toán hiệu quả các quyết định kinh doanh.

Trong quá trình xây dựng một doanh nghiệp phát triển, tự động hóa thì những thông tin từ kế toán quản trị là hoạt động không thể thiếu. Càng sớm quản lý tốt các thông tin kế toán quản trị, càng quản lý doanh nghiệp tốt hơn, doanh nghiệp của bạn phát triển bền vững và nhanh chóng hơn.

Bạn cần tư vấn thêm, hãy liên hệ ngay với Vương Phát. 0902 895 038

 

0902 895 038