Logo
» Blog » HIỂU RÕ VỀ THUẾ GTGT, GIÚP BẠN ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH KHÔN NGOAN HƠN

HIỂU RÕ VỀ THUẾ GTGT, GIÚP BẠN ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH KHÔN NGOAN HƠN

13/02/2020
Lưu ý bài viết chia sẻ kiến thức cơ bản về thuế VAT dành cho những người mới khởi sự kinh doanh, cách cơ bản để giảm bớt tiền thuế GTGT phải nộp.
Về cơ bản Công ty có 2 hoạt động chính.
Hoạt động thứ nhất là Mua hàng – nhận hóa đơn từ nhà cung cấp gọi là hóa đơn mua vào, trong đó có thuế VAT mua vào.
Hoạt động thứ hai là Bán ra – Xuất hóa đơn gởi cho khách hàng, trong đó có thuế VAT bán ra.
Mỗi quý, Tổng cộng thuế VAT bán ra trừ cho tổng cộng thuế VAT mua vào sẽ là số thuế VAT phải nộp cho cơ quan thuế của quý đó. Nếu số tổng VAT bán ra nhỏ hơn tổng VAT mua vào thì Công ty không phải nộp thuế, phần nhỏ hơn đó sẽ được cộng dồn sang cho quý sau.

Nguồn Internet

Ở đây có 2 lưu ý:
– Tính thuế VAT theo quý, nghĩa là trong 1 quý nếu có tiền thuế VAT phải nộp thì nộp luôn chứ không chờ qua quý sau hoặc chờ cuối năm tổng kết lại.
– Thuế VAT không liên quan đến lợi nhuận của Công ty mà chỉ liên quan đến hóa đơn mua vào và hóa đơn bán ra. Các chi phí như chi phí lương không làm thay đổi số tiền thuế VAT phải nộp cho cơ quan Thuế.
Ví dụ 1: Công ty có doanh thu và phải xuất hóa đơn cho khách hàng là 100tr doanh thu + 10 tr tiền thuế VAT. Cũng trong quý đó Công ty trả lương nhân công là 100tr. Như vậy Lợi nhuận của Công ty là Doanh thu 100tr – Chi phí lương 100tr = 0, Công ty không có lời. Tuy nhiên vẫn phải đóng thuế VAT là 10tr, vì Công ty chỉ có hóa đơn bán ra mà không có hóa đơn mua vào.
Ví dụ 2: Bạn mua 1 cái máy tiện 1 tỷ đồng để sản xuất, người bán yêu cầu trả thêm 100tr mới xuất hóa đơn. Thông thường bạn sẽ từ chối trả tiền thêm, do vậy cái máy đó cũng không được tính là chi phí của Công ty do không có hóa đơn. Tuy nhiên nếu tại thời điểm mua máy, Công ty bạn có thể phải nộp số tiền thuế VAT là 150tr. Thì trả thêm tiền để lấy hóa đơn mua máy tiện có thể là quyết định tốt hơn, do giảm tiền thuế VAT phải nộp và máy tiện CNC lại được tính vào chi phí của Công ty nữa.
-VƯƠNG PHÁT-

 

Bình luận

Tin tức liên quan

Đăng ký tư vấn thuế miễn phí

Chúng tôi sẽ liên hệ quý khách ngay sau khi nhận thông tin
Cảm ơn đã đặt phòng tại khách sạn của chúng tôi . Chúng tôi sẽ liên hệ lại bạn trong thời gian sớm nhất.